Wirtualne kasy fiskalne

3 czerwca 2020

Przed niektórymi branżami otwierają się możliwości stosowania wirtualnych kas fiskalnych.

Branże gastronomiczna i hotelarska były najwcześniej objęte obowiązkiem posiadania kas online początkowo od  lipca 2020 r. One, jak i branża transportowa, będą mogły korzystać z wirtualnych kas fiskalnych.

Można wymienić dwa rozporządzenia Ministra Finansów, które dotyczą kas rejestrujących w postaci oprogramowania. Są to:
 
  1. rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania;

  2. rozporządzenie w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.
 

Główny Urząd Miar aktywnie uczestniczył w projektowaniu rozporządzenia technicznego w zakresie kas wirtualnych. Rozporządzenie opisuje i zapowiada certyfikowanie kas wirtualnych przez GUM. Zgodność działania kasy z wymogami, w szczególności tymi dot. bezpieczeństwa, potwierdza wydanie certyfikatu.