UPOS w świecie online

15 stycznia 2019

Miniaturka aktualności Mamy to! Otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie od Głównego Urzędu Miar, że drukarki fiskalne FP-T 88  FVA Online i UPOS – FP 20 Online pozytywnie przeszły badania i spełniają wszystkie wymagania by uzyskać homologację jako drukarki fiskalne online.  Co to oznacza? Oficjalnie możemy ogłaszać światu, że można będzie u nas kupić drukarki fiskalne online. Sprzedaż urządzeń nastąpi dopiero po wejściu w życie ustawy. Początkowo ona miała obowiązywać od października 2018 roku. Aktualnie  data ta została przesunięta na bliżej nieokreślony termin, a wskazany harmonogram zawiera jedynie szacunkowe przedziały czasowe.