Zmiany, które wprowadziło rozporządzenie o kasach fiskalnych

19 grudnia 2018

Rozporządzenie dotyczące kas fiskalnych, zostało wprowadzone 1 stycznia 2018 roku. Służy ono uregulowaniu procedur wprowadzenia elektronicznych paragonów i skłonienie przedsiębiorców do korzystania z nowoczesnych technologii. Służy to ujednoliceniu procedur transakcyjnych i podatkowych. Wiąże się to z koniecznością wprowadzenia kilku zmian.

Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany ze świadomością tego, że będą one czasochłonne i wymagające pracy. Towarzyszy temu wymiana urządzeń fiskalnych na takie, które mogą działać online. Żeby uporządkować procedury, reprezentanci różnych sektorów i branż mają jasno określony przedział czasowy, który pozwala wdrożyć zmiany.


Cel wprowadzenia zmian

Głównym założeniem wprowadzanych wymagań, jest upowszechnienie rozwiązań z zakresu operacji online. Ministerstwo Finansów skłania przedsiębiorców do wprowadzenia urządzeń fiskalnych, które funkcjonują online. Nie oznacza to konieczności natychmiastowego zrezygnowania z kas i drukarek offline, jednak przedsiębiorcy muszą uwzględnić to w najbliższym czasie.

Wiąże się to z archiwizacją danych, która obecnie odbywa się w formie cyfrowej. Służy to ułatwieniu działania podmiotom, które zajmują się handlem elektronicznym. Innym, bardzo znaczącym powodem, dla którego wprowadzono to rozwiązanie, jest zredukowanie nieuczciwych praktyk podatkowych.


Nowe wymagania odnośnie urządzeń

Bardzo istotna zmiana, jaka nastąpiła w związku z wprowadzeniem nowego prawa w zakresie kas rejestrujących, dotyczy rodzajów urządzeń.  Popularne kasy dwurolkowe będą stopniowo wycofane z obiegu. Wynika to z faktu, że zgodnie ze zmianami, obowiązkowe jest wprowadzeniem archiwizacji danych w formie cyfrowej, czyli z wykorzystaniem pamięci chronionej i pamięci fiskalnej. Wspomniane kasy dwurolkowe nie są w stanie sprostać temu wymaganiu.

Urządzenia fiskalne muszą mieć obecnie dostęp do Internetu, co również wynika z wprowadzenia cyfrowej archiwizacji danych. Obowiązek zapewnienia złącza, które będzie mieć odpowiednią przepustowość, spoczywa na podmiocie gospodarczym.

Dzięki wprowadzanym zmianom, kasy fiskalne mają możliwość przesyłania elektronicznego paragonu do nabywcy towaru. Wprowadzone rozwiązanie umożliwia też przesyłanie raportów i dokumentów do Centralnego Repozytorium Paragonów. Zostaje to przesłane w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego, który generowany jest z systemów informatycznych przedsiębiorcy. Ten innowacyjny sposób przeprowadzania rozliczeń podatkowych zyskuje popularność i jest bardzo ceniony, jako praktyczne rozwiązanie.