Kasy online w biznesie

5 stycznia 2019

Harmonogram regulacji dotyczących wprowadzania kas rejestrujących Początek roku zawsze jest bardzo ważnym okresem dla przedsiębiorców.  Na ich szczególną uwagę zasługują przede wszystkim kwestie prawne. Nowe regulacje odnośnie kas rejestrujących obowiązują już od 1 stycznia 2018. Zmiany w zakresie zastosowania urządzeń fiskalnych sygnalizowane były już w 2017 roku. Wprowadzone w styczniu 2018 roku, wymagały notyfikacji ze strony Unii Europejskiej. Proces ten trwał do kwietnia, kiedy to została potwierdzona zgodność z unijnymi regulacjami. Stopniowo wprowadzane zmiany Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące jest już w pełni egzekwowane, co nie oznacza, że wszyscy przedsiębiorcy będą musieli w tym samym momencie zmienić urządzenia, z których korzystają. Byłoby to bardzo kosztowne i wymagało wykonania wielu zadań, które wymagają czasu. Dlatego, dostosowanie firm do nowych regulacji następuje stopniowo. Przyszłe lata Rok 2018 maił być rokiem online’u. Podane były daty wejścia w życie poszczególnych grup. Szeroko rozumiana branża motoryzacyjna miała być jako pierwsza objęta obowiązkiem posiadania kas online.  Następnie placówki związane z wyżywieniem stacjonarnym. Także przedsiębiorcy świadczący usługi krótkotrwałego zakwaterowania będą musieli dokonać wymiany. Ostatnią grupą będą fryzjerzy i kosmetyczki oraz lekarze, prawnicy a także przedsiębiorcy prowadzący obiekty służące poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.