Online w branży gastronomicznej i sprzedaży opału

30 marca 2020

Termin obowiązkowej wymiany urządzeń fiskalnych na modele online w branży gastronomicznej i sprzedaży opału – 1 lipca 2020 – może ulec przesunięciu.   Jak informuje Departament Podatku od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów, termin wejścia w życie przepisów związanych z obowiązkiem wprowadzenia kas rejestrujących online w dwóch branżach, gastronomicznej i sprzedaży opału, może ulec zmianie. Ewentualna korekta przepisów jest dyktowana potrzebą wprowadzenia rozwiązań sprzyjających przedsiębiorcom w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego. Zgodnie z wytycznymi art. 145b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 4. poz. 106), stosowanie kas online miało być wymogiem nałożonym z dniem 1 lipca 2020 r. na stacjonarne placówki gastronomiczne, świadczące usługi również sezonowe czy w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, a także sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu, przeznaczonych do celów opałowych. Aktualnie opracowywane są różne warianty zmian w przepisach, które będzie można wprowadzić ze względu na wyjątkową, ogólnoświatową sytuację.