Obowiązkowa wymiana na kasy fiskalne online

5 kwietnia 2019

Prezydent Andrzej Duda 4 kwietnia 2019 r. podpisał nowelizację ustawy o VAT, której konsekwencją jest wprowadzenie obowiązku posiadania kas fiskalnych online dla wybranych grup podatników.

 

Kasy starego typu będą powoli wycofywane. Obecnie szacowana liczba czynnych urządzeń tego rodzaju wynosi ok. 1,6 mln. Będą mogły być stosowane do momentu wygaśnięcia zezwoleń na ich użycie. W przypadku kasy z papierowym zapisem kopii określono datę 31 sierpnia 2019 roku. Homologacja dla kas z elektronicznym zapisem kopii wygasa 31 grudnia 2022 roku. Podatnicy posiadający kasy EJ będą mogli ich używać do momentu zapełnienia pamięci fiskalnej.

 

Do końca grudnia 2022 roku wszyscy przedsiębiorcy objęci obowiązkiem online mają pracować na kasach online, które będą rejestrowały dane i przesyłały je automatycznie do systemu teleinformatycznego, czyli zarazem Krajowej Administracji Skarbowej. Wszystkie dane z transakcji zawieranych przy użyciu kas online będą trafiały do Centralnego Repozytorium Kas, prowadzonego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Dane będą stanowiły elektroniczny obraz paragonów (bez informacji dotyczących konsumenta), a zmiana ma na celu ograniczenie szarej strefy. W pierwszym roku od wprowadzenia nowej regulacji kasy online mają przynieść 296 mln zł, a w ciągu 10 lat – 10,5 mld zł.  

Kasy fiskalne online w pierwszej kolejności będą musieli nabyć właściciele warsztatów samochodowych i wulkanizacyjnych oraz sprzedawcy paliw. Urządzeń nie zabraknie w zakładach fryzjerskich i kosmetycznych, gabinetach lekarskich i stomatologicznych czy kancelariach prawnych. Będą wykorzystywane również w branży budowlanej, a następnie w gastronomii i agroturystyce sezonowej. Kasy będą musieli wymienić również podatnicy świadczący usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.  

Ministerstwo Finansów przewiduje zwroty za zakup kas nowego typu w wysokości nawet 90 procent kosztów zakupu, do maksymalnie 700 zł. Odliczenie dotyczy kas online zakupionych nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży. Na zwrot mogą liczyć firmy objęte obowiązkiem wymiany, a także te, które dobrowolnie rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online i wcześniej przy jej prowadzeniu nie stosowały innych rodzajów kas.