Obowiązek wymiany kas rejestrujących wchodzi w życie później.

8 czerwca 2020

Zmiana terminów jest ułatwieniem z perspektywy dwóch grup podatników.

Przesunięcie terminów obowiązkowej wymiany kas umożliwia prowadzenie ewidencji za pomocą dotychczas stosowanych kas. Są to kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. To forma odciążenia podatników, a jednocześnie ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej. Kogo dotyczy?

Zmiana terminu wymiany kas rejestrujących obejmuje dwie grupy podatników. Do pierwszej należą ci świadczący usługi:

  1. a) związane z wyżywieniem wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo;
  2. b) w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
  3. c) podatników dokonujących sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu, przeznaczonych do celów opałowych.

Dotychczasowy termin – 30 czerwca 2020 r. – obowiązujący tę grupę ulega przesunięciu na 31 grudnia 2020 r.

Druga grupa podatników wyszczególnia tych związanych z działalnością:

  • a) fryzjerską, kosmetyczną i kosmetologiczną;
  • b) budowlaną;
  • c) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów;
  • d) prawniczą;
  • e) obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu).
 
W przypadku tej grupy termin 31 grudnia 2020 r. zastępuje nowy: 30 czerwca 2021 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym i papierowym zapisem kopii z 11 maja 2020 r. jest dostępny online. Można go przeczytać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt skierowano do uzgodnień wewnętrznych 14 maja.