Nowa matryca stawek VAT: 1 lipca 2020 r.

26 marca 2020

Ministerstwo Finansów wychodzi naprzeciw postulatom podatników, przesuwając termin stosowania nowej matrycy stawek podatku VAT. Zacznie ona obowiązywać od 1 lipca 2020 roku.


Przesunięcie terminu oznacza, że do 30 czerwca 2020 roku będą stosowane dotychczasowe przepisy ustawy o VAT oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, dotyczące stawek podatku. Do celów opodatkowania VAT będzie stosowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008). Wydane do 30 czerwca 2020 r. wiążące informacje stawkowe (WIS) będą zapewniały podatnikom ochronę dla czynności podlegających opodatkowaniu wykonanych od 1 lipca 2020 r.

Przełożenie w czasie stosowania nowej matrycy VAT nastąpiło po decyzji o przesunięciu terminów związanych z nowym JKP VAT i Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych.

Decyzja wynika z uwagi na dodatkowe trudności dla dużej liczby podatników, dotyczące aktualizowania danych księgowych i magazynowych oraz wprowadzenia odpowiednich zmian w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących.