Mniej danych w ewidencji VAT od lipca do grudnia 2020 r.

30 kwietnia 2020

Od 1 lipca 2020 r. do końca roku ewidencja VAT będzie mniej szczegółowa. Dotyczy to danych z paragonów z NIP nabywcy wystawionych na kwotę do 450 zł.


Do końca roku nie ma konieczności ujmowania szczegółowych danych z paragonów z NIP nabywcy w ewidencji VAT. Zmiana dotyczy paragonów wystawionych na kwotę do 450 zł (lub 100 euro). Faktury ulegają uproszczeniu, a sprzedawcom będzie udostępniony jedynie NIP nabywcy.


To rezultat rozporządzenia Ministra Finansów z 1 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 576). Zmienia ono treść rozporządzenia z 15 października 2019 roku. Rozporządzenie z roku ubiegłego określa szczegółowy zakres danych, które należy wykazywać w ewidencji VAT. Docelowo dotyczy również danych przedstawianych w nowym JPK_VAT. Rozporządzenie to miało wejść w życie 1 kwietnia 2020 r. Zgodnie ze specustawą odroczono jednak moment obowiązywania nowych struktur dla dużych firm. Nowy JPK-VAT dotyczy wszystkich – małych, średnich i dużych – przedsiębiorców od 1 lipca. Analogiczne przesunięcie dotyczy również przepisów wykonawczych. Paragony z NIP nabywcy wystawione na kwotę do 450 zł są czasowo wyłączone z JPK.  


Rozporządzenie z 1 kwietnia upraszcza obowiązki administracyjne podatnikom w okresie rozprzestrzeniania się koronawirusa.