Faktura uproszczona: zmiany Ministerstwa Finansów

10 listopada 2020

Ministerstwo Finansów proponuje, by paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy do kwoty 450 zł przestał być uznawany za fakturę uproszczoną. Czym dyktowana jest ta zmiana i jakie ma konsekwencje?

Ustawodawca przewidział sytuacje, w których podatnik może wystawić tzw. fakturę uproszczoną. Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT jest to możliwe, gdy kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł albo 100 euro (jeżeli kwota ta określona jest w euro), a jednocześnie faktura zawiera dane, które pozwalają określić kwotę podatku dla poszczególnych stawek.

Uproszczenie polega na tym, że faktura nie musi zawierać danych wymienionych w art. 106e ust. 1 pkt 3, 8, 9 i 11–14 ustawy o VAT. Mowa o danych takich jak: imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub usług oraz jego zakres, miara i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonywanych usług, cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto), wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług objętych transakcją bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto), stawka podatku, suma wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku oraz kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

W efekcie dialogu z biznesem, a także wychodząc naprzeciw postulatom zgłaszanym przez organizacje branżowe, Ministerstwo Finansów proponuje, by paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy do kwoty 450 zł przestał być traktowany jako faktura uproszczona. Decyzja ma też związek z rozwojem pandemii, która utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej. Przyjęcie powyższego założenia oznacza również redukcję obowiązków administracyjnych.

Zmiana wiąże się z wprowadzeniem dodatkowej, obligatoryjnej informacji do faktur uproszczonych, aby za fakturę uproszczoną uznawać dokument, który zawiera również dane nabywcy: nazwę (imię i nazwisko) oraz adres nabywcy. W rezultacie nabywca mógłby domagać się wystawienia pełnej faktury do paragonu fiskalnego z numerem NIP nabywcy do kwoty 450 zł. Nabywca mógłby również otrzymać fakturę zbiorczą do takich paragonów. Sprzedawca natomiast nie musiałby raportować tego typu paragonów w JPK_VAT.