Branża fiskalna w wersji Online. Czemu służą zmiany?

12 grudnia 2018

Miniaturka aktualności Założeniem, które przyświecało wprowadzeniu regulacji jest dążenie do wprowadzenia sprawnie funkcjonującego systemu fiskalizacji online, który będzie odpowiadał międzynarodowym standardom i usprawni prowadzenie działalności. Istotne znaczenie mają też kwestie podatkowe. Zgodnie z treścią ustawy o VAT, kasy rejestrujące są obligatoryjne dla podmiotów, które świadczą usługi zarówno dla innych działalności gospodarczych, jak i klientów indywidualnych. Towarzyszy temu konieczność prowadzenia ewidencji obrotu i kosztów podatku należnego w przypadku stosowania kas rejestrujących. Jednak pozostawało wiele rodzajów działalności, które pozostawały zwolnione z tego obowiązku, co miało uzasadnienie prawne. Nowe prawo uwzględnia to, że wprowadzenie nowych urządzeń fiskalnych jest kosztowne i czasochłonne. Dlatego, zmiany będą stopniowo egzekwowane od różnych przedsiębiorców w zależności od branży, jaką reprezentują. Umożliwia to przygotowanie się do konieczności wdrożenia nowych kas. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące ma bardzo istotne znaczenie. Pozwala nie tylko na uregulowanie procedur transakcyjnych i rozliczeniowych. Dzięki niemu, możliwe będzie też zapobieganie nieuczciwym praktykom, które pojawiały się w postaci nieewidencjonowanych transakcji.