Urządzenia online:

Powyższy stan prawny wprowadza nakaz wymiany kas obecnie posiadanych na kasy online, czyli takie urządzenia fiskalne, które będą regularnie łączyć się z serwerem Ministerstwa Finansów (Repozytorium) i za pomocą internetu przesyłać będą dane dotyczące sprzedaży.

Osoby które prowadzą działalność w wymienionych poniżej branżach mają obowiązek kupić kasę online i na niej rejestrować sprzedaż od dnia:

Przedsiębiorca w wyznaczonym terminie musi rozpocząć rejestrację sprzedaży na kasie online pomimo tego, że kasa, którą posiada mogłaby mu jeszcze służyć przez lata.

Aby zminimalizować koszty takiej wymiany, przedsiębiorca otrzyma 700 zł (ale nie więcej niż 90% wartości kasy online).

Znająć już termin, od którego obowiązkowo trzeba będzie korzystać z kasy onlineowej polecamy wybrać drukarkę fiskalną dostosowaną już dziś.

Oferujemy drukarki fiskalne online, które spełnią oczekiwania każdego biznesu: