• Chcesz nawiązać współpracę?
  • Potrzebujesz odpowiedzi na pytania?
  • Grupa Exorigo-Upos S.A.
  • Skierniewicka 10A
  • 01-230 Warszawa
  • 22 12 20 400

Wypełnij formularz

Wybierz preferowaną formę komunikacji
SMS-em
E-mailem
Drogą telefoniczną
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania o produktach i usługach pozostałych podmiotów (firma) oraz podmiotów współpracujących (firma).

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (01-230) przy ul. Skierniewicka 10A, wpisana do rejestru przedsiębiorców rajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000428347, NIP: 5252535950, REGON: 146251737.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować
w sprawach związanych z Państwa danymi osobowym:

Podane przez Pan/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu, którym jest udzieleniu odpowiedzi osobie, której dane dotyczą, przez maksymalny okres 30 dni od daty udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne aby otrzymać odpowiedź na zapytanie.

W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią wyraźnej i dobrowolnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – do momentu złożenia sprzeciwu.

Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, do sprostowania swoich danych, a także prawo do ich usunięcia. Ma Pan/Pani także prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes UODO. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych może ją Pan/Pani w dowolnym momencie cofnąć. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.