• Chcesz nawiązać współpracę?
 • Potrzebujesz odpowiedzi na pytania?
 • Exorigo-Upos S.A.
 • Skierniewicka 10A
 • 01-230 Warszawa
 • 22 12 20 400

Wypełnij formularz

Wybierz preferowaną formę komunikacji
  SMS-em
  E-mailem
  Drogą telefoniczną
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania o produktach i usługach pozostałych podmiotów (firma) oraz podmiotów współpracujących (firma).

  Administratorami Pani/Pana danych osobowych są następujące Spółki:

  dalej łącznie zwanymi Współadministratorami.

  Współadministratorzy wyznaczyli wspólnego Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani/Pan mogą się skontaktować drogą elektroniczną na adres: ochronadanych@exorigo-upos.pl, lub pisemnie na adres Współadministratorów (z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych).

  Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu, którym jest udzieleniu odpowiedzi osobie, której dane dotyczą, przez maksymalny okres 30 dni od daty udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne aby otrzymać odpowiedź na zapytanie.

  Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy, tj. dostawcy usług IT, ochrony mienia czy kancelarii prawnym.

  Ma Pani/Pan prawo do sprostowania swoich danych, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz uzyskania od administratora dostępu do ich treści. W dowolnym momencie może Pani/Pan zgłosić administratorowi chęć ograniczenia przetwarzania danych, ich przeniesienia lub wnieść o ich usunięcie. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych ma Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  W ramach umowy o współadministrowanie, Współadministratorzy uzgodnili zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności: